Läs mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet

Är du trygg med dina familjehem?

Dalahems utbildning Trygga Teamet stärker gruppen runt barnet, förbättrar familjehemmens kvalitet och ökar deras förmåga att lösa problem på egen hand.

Läs mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet här.

”Trygga Teamet är en utbildning för familjehemsföräldrar som är inspirerad av etablerade utbildningar och samlad erfarenhet. Med Trygga Teamet gör vi det möjligt för alla familjehem att ta del av utbildningen, på ett enklare sätt.”

Läs mer om Stiftelsen Dalahem
© 2020 Trygga Teamet