Läs mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet

Är du trygg med dina familjehem?

Dalahems utbildning Trygga Teamet stärker gruppen runt barnet, förbättrar familjehemmens kvalitet och ökar deras förmåga att lösa problem på egen hand.

Läs mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet här.

”Trygga Teamet är en utbildning för familjehemsföräldrar som är inspirerad av etablerade utbildningar och samlad erfarenhet. Med Trygga Teamet gör vi det möjligt för alla familjehem att ta del av utbildningen, på ett enklare sätt.”

Trygg familjehemsvård sedan 1990

Stiftelsen Dalahem arbetar för ansvarsfulla och långsiktiga placeringar inom familjehemsvård. Vi har familjehem, jourhem och kontaktfamiljer inom länet som tar emot barn och ungdomar mellan 0 – 18 år.

För oss handlar en förstärkt familjehemsvård om att erbjuda trygghet, utveckling och professionell matchning mellan de barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och våra familjehem. Genom utbildning, handledning och en nära relation till våra familjehem och jourhem säkerställer vi såväl kvalitet som trygghet, för alla involverade parter i en placering.

Läs mer om Stiftelsen Dalahem
© 2019 Trygga Teamet