Om teamet

Teamet

Sara Camarstrand

Sara tog socionomexamen 1994 och har sedan dess arbetat med barn och familjer som behöver extra stöd, bland annat som socialsekreterare, familjehemssekreterare, behandlingsassistent och skolsocionom. Hon har även varit familjehemsförälder. Sedan 2005 arbetar Sara med förstärkt familjehemsvård vid Stiftelsen Dalahem, där hon har varit verksamhetsledare sedan 2009. Sara har många års erfarenhet av utredning av familjehem enligt ”Källvestensmodellen” och utbildningar av familjehemsföräldrar enligt PRIDE.

IngMarie Olsson

IngMarie Olsson har lång erfarenhet av barn och ungdomar. Hon har sedan 2001 haft ett 20 tal ungdomar placerat hos sig och sin familj. IngMaries familj bor på en hästgård i hjärtat av Dalarna. Hon har arbetat på Dalahems kontor både som ekonomiansvarig, konsulent och som utbildare av familjehem.

© 2020 Trygga Teamet