Trygga Teamet, en webbutbildning för familjehem!

”Vår utbildning för familjehem gör hela teamet säkrare på sin uppgift!”

Trygga Teamet är en utbildning för familjehemsföräldrar som är inspirerad av etablerade utbildningar och samlad erfarenhet. Med Trygga Teamet gör vi det möjligt för alla familjehem att ta del av utbildningen, på ett enklare sätt.

 

 

Både fysiska möten och lektioner på nätet

Utbildningen Trygga Teamet består av åtta lektioner, varav tre är fysiska möten och övriga fem självstudier via nätet. De lektioner som är webbaserade är tillgängliga för fler än en person i familjehemmet och kan göras i valfri takt och repeteras vid behov.

Eftersom delar av Trygga Teamet genomförs som fysiska möten är utbildningen en möjlighet för familjehemsföräldrar att träffa andra i samma situation, utbyta kunskap, genomföra gruppövningar och bli bättre på sin uppgift.

 

Vad får familjehemmen genom utbildningen?

  • Bättre redskap för att klara utmaningar.
  • Djupare förståelse för rollen som familjehem.
  • Bättre kunskap om metoder, teorier och lagstiftning.
  • Starkare teamkänsla med andra familjehem och med socialtjänsten.

 

Vad är fördelarna för socialtjänsten?

  • Familjehem som är bättre på sin uppgift
  • Bättre relation mellan familjehem och socialtjänst
  • Färre sammanbrott
  • Sparar tid
  • Kostnadseffektivt

”Med vår utbildning får dina familjehem förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb.”

Vill du veta mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet?

Kontakta oss på Dalahem.

© 2020 Trygga Teamet